Huurkoop Lembreghts

Gebruikersnaam
Wachtwoord
Login

Huurkoop

Wij bieden U de mogelijkheid om een toestel voor verwarming of warmwaterbereiding aan te kopen via maandelijkse afbetalingen.
Hieraan zijn enkele voorwaarden verbonden:
Het toestel dient geplaatst te worden door een erkend installateur. De kosten van deze installatie vallen volledig ten laste van de huurder.

  • Vooraf wordt er een voorschot gevraagd op het totale af te betalen bedrag.
  • Maandelijks wordt er gedurende de afgesproken termijn een bepaald bedrag via domiciliering betaald. Deze bedragen worden op het contract vermeld.

Jaarlijks onderhoud van de toestellen zijn volledig ten laste van de huurder. Enkel indien het toestel niet naar behoren werkt ten gevolge van gebreken bij het toestel dient u contact op te nemen met onze firma.

''

Je kan steeds terecht met vragen over het systeem bij Mevr. Annick de Hondt op nummer 014/22.08.67 of via onderstaand formulier.